• Copyright

Alle teksten en afbeeldingen op deze website, acoupleblog.com, zijn eigendom van Alexandra Huijgens en A Couple blog, tenzij anders vermeld.

Niets van deze tektsen en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexandra Huijgens, eigenaresse van acoupleblog.com. Deze toestemming kan worden gevraagd per e-mail (contact@acoupleblog.com).

Wil je één of meerdere van mijn teksten en/of foto’s gebruiken? Stuur mij een e-mail met daarin aangegeven welke foto(‘s) je wilt gebruiken, waar je ze wilt gebruiken en waarom en ik beantwoord deze zo snel mogelijk. Wil je op Instagram/Facebook een foto van mij delen? Dit mag,  als mijn naam (Alexandra Huijgens) duidelijk wordt vermeld en ik (@alexandrahuijgens) bij voorkeur ook in de foto word getagd. Het is niet toegestaan om mijn foto’s en/of teksten te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 • Still loving the Ibiza sunlight colours And my
 • Hi weekend so good to see you Do you
 • Please take me back ibiza
 • Insert cheesy mirror quote here
 • Modellen gezocht! Ik ben op zoek naar leuke meiden
 • Yess my Ibiza blogpost is here! Check it out at
 • Maana Maana! Throwback to our beachshoot a couple of
 • Captain Alex on her way home my new blog