Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van acoupleblog.com en de daarin opgenomen gegevens, kan ilumuoti niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van acoupleblog.com. ilumuoti is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke word geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Alle beweringen, meningen en informatie, geuit in artikelen en mededelingen op de diverse pagina’s van deze website zijn die van de auteur van deze website. ilumuoti kan daarom niet niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke word geleden als gevolg van een mogelijke band met de inhoud van deze website. ilumuoti kan niet er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ilumuoti garandeert en ondersteunt geen van de producten of diensten welke worden genoemd op deze website en staat niet garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ilumuoti behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar externe websites

Het komt regelmatig voor dat artikelen op acoupleblog.com één of meerdere links bevatten naar andere, externe websites. ilumuoti is op geen wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. U kunt de specifieke informatie van deze websites lezen in het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden als u de website bezoekt.

Samenwerkingen

Voor sommige artikelen welke zijn ontstaan uit een samenwerking, ontvangt ilumuoti een vergoeding of gratis product. Hierbij kun je denken aan een artikel waar een bepaalde link is opgenomen, een in opdracht geschreven artikel of bijvoorbeeld een review. In deze artikelen zal dit worden aangegeven met een euroteken rechts onderaan het artikel of door een tekstuele vermelding. Vermelden dat een artikel geschreven is als samenwerking is verplicht volgens de reclamecode én wil de auteur graag zelf doen, om eerlijk tegenover de bezoekers van acoupleblog.com te blijven. De mening van de auteur zal niet veranderen door een samenwerking met vergoeding of door een gratis ontvangen product en zal altijd objectief blijven. Voorbeelden van artikelen met vermelding van een samenwerking zijn hier en hier te vinden. Het euroteken vind je ook onderaan winacties die in samenwerking met bedrijven zijn opgesteld, dit betekent dat de prijs beschikbaar is gesteld door een bepaald merk/bedrijf.

Ontvangen items die in een outfit worden getoond, worden aangemerkt met een * in de outfitomschrijving.

 

Close