<div > Sebuah lelang mengerikan akan segera diadakan.